Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), projekty TZB

+420 607 656 769
kuta@email.cz
Grafická 37, Praha 5

Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)

dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Vypracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) pro účely stavebního povolení a ohlášení, prodeje a pronájmu nemovitostí, popř. optimalizace tepelně technického návrhu stavby. Máme již velké zkušenosti s vypracováváním a proto poskytujeme i technickou poradnu.

 • Orientační ceny za vypracování průkazu:
 • pro rodinné domy ...... od 4000,- Kč
 • ostatní objekty (cena se liší dle velikosti, účelu, využití technologií v budově a kvality podkladů dodaných k vypracování):
  • novostavby ostatních budov o celkové ploše méně než 1000 m2......od 4000 Kč
  • novostavby ostatních budov o celkové ploše nad 1000 m2......od 8000 Kč
  • rekonstrukce ostatních budov o celkové ploše nad 1000 m2......od 8000 Kč
 • při prodeji a pronájmu nemovitostí:
  • rodinné domy (stávající objekty)......od 4000 Kč
  • bytové domy (stávající objekty)......od 8000 Kč
  • ostatní objekty......dle individuální cenové kalkulace
  • základní zaměření objektu (pokud neexistuje projektová dokumentace)......od 2000 Kč (platí pro RD)

Výrazné množstevní slevy.

Ceny jsou smluvní, ceny jsou včetně DPH. Doba vypracování: Obvykle do 10 dnů (po dohodě možno i v kratší lhůtě, u menších objektů např. do 3 dnů).

PENB pasivní dům

Projekty vytápění a zdravotechniky

Vypracovávám projekty TZB: vytápění, kanalizace, vodovodu a instalcí plynu pro všechny typy budov. Dlouholetá zkušenost v oboru.

projekty vytápění projekty zdravotechniky

Stavební fyzika
Tepelně technické výpočty dle ČSN 730540

Provádím výpočty a posouzení staveb a stavebních konstrukcí z hlediska požadavků tepelné ochrany budov.

Odborné posudky pro dotační program
"NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" a další dotační programy

Provádím všechny potřebné výpočty nutné k podání žádosti z dotačního programu "Nová Zelená úsporám" pro kategorie A, B i C.

Energeticky pasivní domy

Provádím návrhy, výpočty a posouzení staveb z hlediska požadavků na energeticky pasivní budovy.

Tepelně-technická optimalizace návrhu staveb
z ekonomického i ekologického hlediska