Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), projekty TZB

+420 607 656 769
kuta@email.cz
Grafická 37, Praha 5

Energeticky pasivní domy

Provádím návrhy, výpočty a posouzení staveb z hlediska požadavků na energeticky pasivní budovy dle ČSN EN ISO 52016-1, TNI 73 0329 a TNI 73 0330:

  • Ekologicko-ekonomická optimalizace návrhu pasivního domu (na přání v PHPP).
  • Výpočet měrné roční spotřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 52016-1
  • Posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí dle ČSN 730540-4
  • Výpočet střední hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2
  • Hodnocení kvality vzduchu a tepelné ztráty výměnou vzduchu
  • Výpočet neobnovitelné primární energie
  • Výpočet nejvyšší tepeloty vzduchu v pbytové místnosti v letním období dle ČSN EN ISO 52016-1

a další tepelně-technická posouzení.

pasivní dům