Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), projekty TZB

+420 607 656 769
kuta@email.cz
Grafická 37, Praha 5

Stavební fyzika
Tepelně technické výpočty dle ČSN 730540

Provádím výpočty a posouzení staveb a stavebních konstrukcí z hlediska požadavků tepelné ochrany budov:

  • nejnižší vnitřní povrchová teplota
  • grafické posouzení tepelných mostů stavebních konstrukcí a návrh jejich řešení ve 2D teplotním poli
  • součinitel prostupu tepla
  • lineární a bodový činitel prostupu tepla
  • pokles dotykové teploty podlahy
  • kondenzace vodní páry v konstrukci
  • tepelná stabilita místnosti v zimním období
  • tepelná stabilita místnosti v letním období
  • prostup tepla obálkou budovy, průměrný součinitel prostupu tepla

Provádím i odborné posudky výskytu plísní v obytných prostorech

Stavební fyzika